PHẢI LÀM GÌ KHI TRẺ KHÔNG CHỊU ĐEO KHẨU TRANG MÙA DỊCH COVID-19