NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO KHÔNG ĐƯỢC DÙNG MOLNUPIRAVIR TRONG CHỮA TRỊ COVID-19?