Gặp sự cố bao cao su chui tọt vào “vùng kín”: Phải xử trí làm sao để an toàn nhất?