Cán Màng Là Gì? Ứng Dụng Của Cán Màng Mờ, Bóng Trong In Ấn